Felhasználói feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Versenyzona.hu

Hatályba lépés napja: 2021. december 01.


 

A jelen ÁSZF 2021. 12. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló (továbbiakban: „Vásárló”) a versenyzona.hu címen elérhető honlap használatával (és a honlapon kínált szolgáltatás(ok) igénybevevőjeként) kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77- 6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket és a Ptk. 6:82-6:85.§ alapján alább külön is részletezett elektronikus szerződéskötésről szóló különös szabályokat.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktiv használója kíván lenni Honlapunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (jelen ÁSZF-et) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, mint elektronikus úton történő szerződéskötés nem kerül külön írásba foglalásra, a szerződést a Felek csupán elektronikus formában kötik meg. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a Castor Sport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) órarendi óráira és eseményeire történő jelentkezési, lemondási, részvételi szerződési feltételeket rögzítse.

Imresszum

A versenyzona.hu Honlap üzemeltetője

SportPlatform Kft

8000, Székesfehérvár, Szeredi utca 44.

Adószám: 29218749-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-03220

Statisztikai számjel: 29218749-6312-113-07

Képviselő: Sverteczki Kornél

Email: office@sportplatform.eu Telefonszám: +30 986 2508

Honlap: www.versenyzona.hu

A Tárhelyszolgáltató és annak elérhetőségei

SuperHosting.BG Ltd, Sofia, Dstr. Iztok, Blvd. Dr. G.M. Dimitrov 36, VAT BG131449987

Rendszergazda: Vladimir Bosev

Rendszergazda telefonszáma: +359 88 865 0022

sladura@gmail.com 


 

Alapvető rendelkezések

Szerzői jog

A Sportplatform kft. fenntart magának minden jogot a versenyzona.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

ÁSZF hatálya, elfogadása

Az Egyesület és a Vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vásárlót és az Egyesületet illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a fizetési feltételeket

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Regisztrációs díj 

Versenyengedély  

Átigazolási díj  

Tagszervezeti díj


 

Regisztráció/Vásárlás

A Sportplatform kft. a www.versenyzona.hu    honlapon a Magyar Tenisszövetség megbízásából Regisztrációs díjakat, Versenyengedélyeket  Átigazolási díjakat és  Tagszervezeti díjakat értékesít.  

Fizetés módja

Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

A Versenyzona oldalra a definiált felhasználói profil alapján online hozzáférésen keresztül érhetők el a Szolgáltatások. A kérdések pontos megválaszolása Versenyzona részéről a rendszer konfigurálásához szükséges. 

A Sportklub oldalhoz kapcsolódó Szolgáltatásokat (modulok kiválasztását) a Sportklub határozza meg. 

A Sportklub oldalhoz való hozzáférés részeként a Sportklub klubmenedzseri (Admin) hozzáféréssel bíró felhasználóneveket és jelszavakat kap. A Szolgáltató az Admin jelszavát a rendszeren keresztül küldi meg a Sportklubnak, aki köteles azt harmadik személy felé titokban tartani. A Szolgáltató kizár minden felelősséget azon visszaélések miatt, melyeket az okoz, hogy a Sportklub a Sportklub oldal használata érdekében kapott azonosítót és/vagy jelszavát mások számára átadta, közvetlen vagy közvetett módon hozzáférhetővé tette. 

 A Versenyzona oldalhoz való hozzáférés részeként a Sportklub egyéb - Szolgáltatások alatt meghatározott - ügyfélszintű (Ügyfél) hozzáféréssel bíró, korlátlan számú felhasználónevet és jelszót generálhat. A Szolgáltató kizár minden felelősséget azon visszaélések miatt, melyeket az okozott, hogy a Sportklub illetve a felhasználó a Versenyzona oldal használata érdekében generált azonosító és/vagy jelszavakat mások számára átadta, közvetlen vagy közvetett módon hozzáférhetővé tette.

A szolgáltató vállalja, hogy a Versenyzona oldal számára szükséges rendszerkarbantartásokat és -fejlesztéseket munkaidőn (minden nap 7 és 19 óra) kívülre időzíti, amennyiben azok mégis érintik a munkaidőt, azokról legalább 24 órával a megkezdés előtt email-ben értesíti a Sportklubot.

Szolgáltató vállalja, hogy a Sportklub oldalt legalább havi szinten mért 99%-os rendelkezésre állással működteti.

A Versenyzóna oldal rendkívüli leállása esetén a Szolgáltató köteles minden erőforrását a hiba elhárítására fordítani, és tájékoztatni a Sportklubot. Amennyiben a rendkívüli leállás okán a Sportklub oldal elérhetősége a havi rendelkezésre állási szint alá csökken, az az adott havi szolgáltatási díj ezzel arányos csökkentését eredményezi Felek ellenkező megállapodása hiányában.

Ön a jelen weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató óráira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

Egyéb rendelkezések

A Sportplatform kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

Kérdéseit az office@sportplatform.eu valamint a support@sportplatform.eu emailcímre küldheti el.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.versenyzona.hu/hu/privacy         weboldalon. Budapest, 2021.12.01

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system