Правила Теннис на корт - Тенис Правила

ПРАВИЛА ПО ТЕНИС

1. Корт Кортът трябва да има правоъгълна форма с дължина 23.77 м. При мачовете по еденично неговата широчина трябва да бъде 8.23 м., а при мачовете по двойки 10.97 м.

Кортът трябва да бъде разделен напречно, по средата от мрежа, окачена на метален кабел, краищата на който трябва да са закачени на или да минават над горната част на двете основни колчета с височина 1.07 м. Мрежата трябв ада бъде напълно опъната, така че да запълва цялото пространство между двете основни колчета и да бъде с достатъчно малки отвори, които да не позволяват на топката да минават през тях. Височината на мрежата в центъра трябва да бъде 0.914 м. и трябва да бъде оптегната надолу с помоща на лента. Друга лента трябва да покрива металния кабел в горната част на мрежата. Двете ленти трябва да са бели.

- максималния диаметър на металния кабел е 0.8 см. - максималната ширина на обтягащата лента е 5 см. - лентата която покрива металния кабел може да бъде между 5 – 6.35 см. от всяка страна.

При мачове по двойки, центровете на основните колчета трябва да са на разстояние 0.914 м. от всяка страна извън очертанията на корта за двойки.

Ако при мачове за единично се използва мрежа за единично, то центровете на основните колчета трябва да са на разстояние 0.914 м. от всяка страна извън корта за единично. В случаите, когато се използва мрежа за двойки, същата трябва да бъде повдигната на височина 1.07 м. с помощта на две допълнителни колчета, центровете на които трябва да бъдат на разстояние 0.914 м. от всяка страна извън корта за игра поединично.

- основните колчета трябва да бъдат с кръгло/квадратно сечение с диаметър/страна не повече от 15 см.

- допълнителните колчета трябва да бъдат с кръгло/квадратно сечение с диаметър/страна не повече от 7.5 см.

- тези два вида колчета не трябва да се подават повече от 2.5 см. над кабела, който държи мрежата.

Линиите, които ограничават късите страни на корта се наричат основни линии, а тези, които ограничават дългите страни на корта – странични линии.

От всяка страна на мрежата на разстояние 6.4 м. и успоредно на нея трябва да бъдат начертани линиите за сервиране.

Пространството от всяка страна на мрежата между линиите за сервиране и мрежата трябва да се раздели на две еднакви части, наречени полета за сервиране, посредством централна сервис линия. Централната сервис линия трябва да е успоредна на страничните линии.

Всяка основна линия трябва да се раздели на две части посредством линия дължина 10 см., нарчена централен белег, която е начертана навътре в корта под прав ъгъл и е съединена с основната линия.

- широчината на централната сервис линия и централния белег трябва да е 5 см.

- останалите линии трябва да бъдат с широчина между 2.5 и 5 см., с изключение на основните линии, които могат да бъдат широки до 10 см.

Всички измервания се правят от външните страни на линиите. Всички линии трябва да бъдат в един цвят, който ясно да контрастира с цвета на корта.

Не се разрешава поставянето на рекламни материали върху корта, мрежата, лентите и колчетата, освен в случаите посочени в Приложение 3.

2.

Постоянни съоръжения Постоянните съоръжения на корта включват задните и страничните огради, зрителите, трибуните и пейките около корта, както и всички други съоръжения около и над корта, съдията на стол, съдиите на линии и подавачите на топки, когато се намират на съответните си места.

Когато мачът поединично се провежда на корт за двойки с мрежа за двойки и допълнителни колчета, то тогава основните колчета и част от мрежата между тях и допълнителните колчета се счита за постоянно съоръжение.

3. Топки

Топките за игри, които са одобрени от Правилата за тенис трябва да отговарят на спецификациите от Приложение 1.

Организаторите на турнири са задължени преди началото на състезанието да обявят:

а/ броя на топките с които ще се играе – 2,3,4 или 6; б/ смяната на топките, ако има такава. Смяната на топките, ако има такава, може да бъде направена: - след нечетен брой геймове, в които случай първата смяна трябва да се извършва два гейма по-рано от следващите смени, поради разгряването за мача.

Тай-брейкът се брои за един гайм. Топките не се сменят преди тай-брейк. В този случай смяната на топките се извършва в началото на втория гейм на следващия сет;

- в началото на сет. Ако топката се спука по време на игра, точката се преиграва. Първи случай: Ако след завършване на точка се установи, че топката е мека, преиграва ли се точката?

Решение: Ако топката е мека, а не спукана, точката не се преиграва. Забележка: Топките, които се използват на всички турнири, провеждани по Правилата по тенис, трябва да фигурират в публикувания от Международната тенис федерация списък на одобрените от нея топки.

4. Ракети Ракетите, които са одобрени от Правилата по тенис, трябва да отговарят на спецификациите от Приложение 2.

Първи случай:Може ли да има повече от един кордаж върху повърхността на ракетата, с която се удря?

Решение: Не. В правилото ясно се казва – двойка, а не двойки от кръстосани корди (виж Приложение 2).

Втори случай: Ще се счита ли за равномерно и плоско наплитането на ракета, ако кордите са разположени в повече от една равнина?

Решение: Не. Трети случай:Могат ли да се поставят приспособления за намаляване на вибрациите, върху кордажа на ракетата и къде?

Решение: Да. Тези приспособления могат да се поставят само извън зоната от кръстосани корди.

Четвърти случай:По време на игра състезател къса кордажа на ракетата си. Може ли той да изиграе следващата точка с тази ракета?

Решение: Да, освен когато това не е изрично забранено от организаторите на турнира.

Пети случай:Разрешено ли е по време на игра, състезателят да използва повече от една ракета?

Решение: Не. Шести случай:Може ли в ракетата да бъде вградена батерия, която влияе на игровите и характеристики?

Решение: Не. Батерията е забранена, защото е енергиен източник, каквито са слънчевите клетки и други подобни уреди.

5. Резултат в гейма а/ „Стандартен гейм” Резултатът в „стандартния гейм” се отчита по показания по-долу начин, като първо се обявява резултата на сервиращия: - в началото на гейма – „0” - първа точка – „15” - втора точка – „30” - трета точка – „40” - четвърта точка – „гейм” В случаите, когато всеки играч/двойка е спечелил по три точки, резултатът се обявява за „равен”. След това се обявява „предимство” за играча/двойката, спечелил следващата точка. Ако същия играч/двойка спечели още една точка, печели и гейма. Ако това направи другия играч или двойка, резултатът отново е „равен”.

За да спечели гейма, играчът/двойката трябва да спечелят две последователни точки, след като резултатът е бил „равен”.

б/„Тай-брейк гейм” По време на този гейм, точките се обявяват 0,1,2,3 и т.н. Играчът/двойката, спечелил първите седем точки, печели гейма и сета, при условие, че води в резултата с мимимум 2 точки.

Тай-брейкът продължава докато се изпълни това условие. Играчът, чийто ред е да сервира, ще сервира за първата точка в тай-брейкът. Неговия противник (в играта по двойки, противниковия играч, чийто ред е да сервира), ще сервира за втората и третата точка. След това, всеки играч/двойка

ще се редува да сервира за две последователни точки до края на този гейм (при двойки, смяната на сервиращия, трябва да се запази в реда, който е бил по време на сета)

Играчът/двойката, чийто ред е бил първи да сервира в тай-брейкът, ще посреща в първия гейм на следващия сет.

Допълнително одобрени алтернативни процедури, са дадени в Приложение 4.

6. Резултат в сета Има различни системи за отчитане на резултата в сета. Двете основни системи са „дълъг сет” и „тай-брейк сет”. Избраната система за отчитане на сета трябва да се обяви преди началото на турнира. Ако ще се използва „тай- брейк сет” трябва да се уточни как ще се играе третия сет на мача (като „ сет с предимство” или „тай-брейк сет”).

а/ „сет с предимство” Играчът/двойката, който пръв спечели 6 гейма, печели и сета при условие, че разликата е минимум 2 гейма в негова полза. Когато е необходимо, сетът продължава до достигане на тази разлика.

б/ „Тай-брейк сет” Играчът/двойката, който пръв спечели 6 гейма, печели и сета при условие, че разликата е минимум 2 гейма в негова полза. Ако резултатът стане по 6 гейма, трябва да се играе тай-брейк.

Допълнително одобрени алтернативни процедури, са дадени в Приложение 4.

7. Резултат в мача Един мач може да се играе в 2 от 3 сета (играчът/двойката, който спечели 2 сета печели и мача) или в 3 от 5 сета (играчът/двойката, който пръв спечели 3 сета, печели мача).

Допълнително одобрени алтернативни процедури, са дадени в Приложение 4.

8. Сервиращ и посрещащ играч Играчът/двойките трябва да застанат от двете противоположни страни на мрежата. Играчът, който изпълнява първия удар се нарича сервиращ. Другият играч, който е готов да върне топката на сервиращия се нарича посрещач.

Първи случай:Разрешено ли е на посрещащия да стои извън очертанията на корта?

Решение: Да. Посрещащия играч може да застане където си иска в очертанията на корта или извън тях от неговата страна на мрежата.

9. Избор на поле и сервис Изборът на поле или правото да се сервира или да се посреща в първия гейм се избира чрез жребий преди началото на разгрявката за мача. Играчът/двойката, който спечели жребия може да избере:

а/ да сервира или посреща, при което другия играч/двойка избира в кое поле да започне мача.

б/ поле, при което другия играч избира да сервира или да посреща. в/ да поиска неговия противник да направи избор. Първи случай:Имат ли право играчите/двойките на нов избор, ако разгряването на мача бъде прекъснато и играчите напуснат корта?

Решение: Да. Резултатът от жребия се запазва, но всеки един от двамата играчи/двойки може да направи нов избор при подновяване на разиграването.

. 10. Смяна на полетата Играчите трябва да сменят полетата си в края на 1-ви, 3-ти, 5-ти и всеки нечетен гейм на сета, както и в края на сета, освен ако общия брой на изиграните в него геймове е четен. В последния случай, смяната на полетата се извършва след края на първия гейм на следващия сет.

По време на тай-брейк играчите сменят полетата си на всеки 6 точки. Допълнително одобрени алтернативни процедури, са дадени в Приложение 4.

11. Топка в игра Топката е в игра от момента, в който сервиращия я удари до спечелване на точката, освен в случаите, когато е обявена грешка или преиграване.

12. Топката докосва линията Топката, която е докоснала линията, се счита, че е попаднала в очертанията на корта.

13. Топката докосва постоянно съоръжение Ако топката, която е в игра, докосне постоянно съоръжение, след като е попаднала в очетанията на корта, играчът, който я е ударил печели точката. Ако топката, преди да удари в корта докосне постоянно съоръжение, играчът, който я е ударил губи точката.

14. Ред за изпълнение на сервис След края на всеки стандартен гейм, посрещащия става сервиращ, а сервиращия става посрещащ.

При двойките, този отбор, който трябва да изпълнява сервис в първия гейм, решава кой играч ще сервира първи. По същия начин, преди началото на втория гейм, другият отбор решава кой играч ще изпълнява сервис в този гейм. В третия и четвъртия гейм ще изпълняват сервис другите двама играчи от съответните двойки. Тази последователност трябва да се запази до завършване на сета.

15. Ред за посрещане при двойките

Двойката, която ще посреща в първия гейм на сета, решава кой играч ще посреща първата точка на гейма. По същия начин, в началото на втория гейм, другата двойка решава кой играч ще посреща първи. Другите двама играчи от тези двойки ще посрещат следващите две точки от гейма и тази последователност се запазва до края на гейма и сета.

След като посрещащия е изиграл топката, всеки един играч от двойката може да я отиграе.

Първи случай:Разрешено ли е само един играч от двойката да играе срещу противниковата двойка?

Решение: Не.

16. Сервис Непосредствено преди да започне движението за изпълнението на сервис, играчът застава неподвижно с двата крака зад основната линия в частта между мисленото продължение на централния белег и страничната линия.

Сервиращият подхвърля с ръка топката във въздуха, в каквато и да е посока, след което я удря с ракетата, преди да е достигнала земята. Изпълнението на сервиса се смята за завършено в момента, в който ракетата удари или пропусне да удари топката. Играчът, който е в състояние да си служи само с едната ръка, може да използва ракетата си за подхвърляне на топката във въздуха.

17. Изпълнение на сервис При изпълнение на сервис по време на стандартен гейм, сервиращия трябва да застава последователно зад лявата и дясна половина на корта, започвайки от дясно в началото на всеки гейм.

В тай-брейка изпълнението на сервиса се редува от двете половини на корта, като първия сервис се изпълнява от дясно.

Подадената при сервис топка трябва да премине над мрежата и да попадне в диагонално противоположното поле за сервиране или във всяка една от линиите, които ограничават полето, преди посрещащия да я удари.

18. Грешка на краката при сервис При изпълнение на сервиса играчът не трябва: а/ да променя положението си чрез ходене или бягане, леки премествания на краката са разрешени;

б/ да докосне, с който и да е крак основната линия; в/ да докосва, с който и да е крак пространството извън мисленото продължение на страничната линия;

г/ да докосва, с който и да е крак мисленото продължение на централния белег.

Ако сервиращия наруши това правило, това е грешка на краката. Първи случай:Разрешено ли е на играч, по време на мач на еденично, да сервира, заставайки зад частта от основната линия, намираща се между страничната линия поединично и тази по двойки?

Решение: Не.

Втори случай:Може ли при изпълнение на сервис единия или двата крака на сервиращия да не стъпват на земята?

Решение: Да.

19. Грешка при изпълнение на сервис Сервисът е погрешно изпълнен, когато: а/ играчът, който изпълнява сервиса наруши правила 16, 17 или 18; б/ играчът, който изпълнява сервиса пропусне топката, при опит да я удари; в/ след изпълнението на сервис, топката докосне постоянно съоръжение, допълнително или основно колче на мрежата преди да е достигнала повърхността на корта;

г/ след изпълнение на сервис, топката докосне сервиращия или негов съотборник или нещо с което те са облечени, или носят.

Първи случай:Приготвяйки се за изпълнение на сервис, играчът подхвърля топката нагоре. След това решава да не я удари и я хваща с ръка. Счита ли се това негово действие за погрешно изпълнен сервис?

Решение: Не. Ако играчът, след като подхвърли топката реше да не я удари, той може да я хване с ръка или ракета, или да я остави да падне на корта.

Втори случай:При мач поединично, който се играе на корт за двойки, с основни и допълнителни колчета, сервираната топка удари допълнителното колче и след това попада в полето за сервиране. Грешка ли е това?

Решение: Да.

20. Втори сервис Ако първият сервис е погрешно изпълнен, играчът трябва веднага да сервира от същата половина, освен в случаите, когато първият сервис е бил изпълнен от погрешната половина на корта.

21. Кога трябва да се изпълнява/посреща сервис Играчът, който изпълнява сервис, не трябва да сервира преди посрещащия играч да е готов за това.

Посрещащия играч също трябва да се съобразява с темпото за изпълнение на сервис и да бъде готов да посреща в приемливо за това време. Ако последния се опита да върне топката се приема, че е бил готов. Ако посрещащия играч сигнализира, че не е готов, изпълненият сервис не може да бъде обявен за грешен.

22. Преиграване (лет) при изпълнение на сервис Сервисът се преиграва: а/ ако при изпълнение на сервис, топката докосне мрежата, хоризонталната или вертикална лента и попадне в корта, или след като докосне мрежата, хоризонталната или вертикална лента, докосне посрещачът или съотборникът му, или нещо което те са облекли, или носят, преди да попадне в корта;

б/ ако сервисът е бил изпълнен, преди посрещащият да е бил готов за това.

В случаите на преиграване, конкретния сервис не се зачита и сервиращият трябва да повтори изпълнението му. Преиграването на сервиса не отменя допуснати предишни грешки.

Допълнително одобрени алтернативни процедури, са дадени в Приложение 4.

23. Преиграване (лет) При всички случай, когато е обявено преиграване, освен при преиграване на втория сервис, се преиграва точката.

Първи случай:По време на разиграване друга топка навлиза в корта. Обявено е преиграване.

Сервиращият е сгрешил първия сервис за тази точка. Какъв сервис трябва да изпълни играчът, първи или втори?

Решение: Първи сервис. Точката трябва да се преиграе отново.

24. Играчът губи точка Точка се губи, когато: а/ играчът сервира погрешно последователно два пъти; б/ играчът не върне топката в игра преди да е докоснала два пъти повърхността на корта;

в/ играчът върне топката в игра и тя попадне извън очертанията на корта или преди да тупне в очертанията на корта е докоснала предмет, който се намира извън него;

г/ играчът върне топката в игра така, че тя преди да попадне в очертанията на корта докосне постоянно съоръжение;

д/ посрещащият играч върне топката от сервис преди тя да е отскочила от полето за сервиране;

е/ играчът умишлено пренесе или хване топката в игра със своята ракета, или умишлено я докосне със своята ракета повече от един път;

ж/ играчът или неговата ракета, която е в ръката му или извън нея, или нещо, с което е облечен или носи, докосне мрежата, основните или допълнителни колчета, металния кабел на който е закачена мрежата, лентата на мрежата или обтягащата лента, или частта от корта на неговия опонент, докато топката е в игра;

з/ играчът удари топката преди тя да е преминала мрежата; и / топката в игра докосне играча или нещо, което той носи или е облякъл, с изключение на неговата ракета;

й/ топката в игра докосне ракетата на играча, когато той не я държи; к/ играчът умишлено промени формата на своята ракета докато топката е в игра;

л/ при двойки, и двамата играчи докоснат топката в опит да я върнат. Първи случай:След като сервиращият играч е изпълнил първи сервис, изпуска ракетата, която се удря в мрежата преди топката да е докоснала полето в другата половина на корта. Това погрешен сервис ли е или сервиращия губи точката?

Решение: Сервиращия играч губи точката, защото неговата ракета докосва мрежата, докато топката е в игра.

Втори случай: След като сервиращият играч е изпълнил първи сервис, изпуска ракетата и тя се удря в мрежата, след като топката е попаднала извън очертанията на полето за сервиране в другата половина на корта. Това погрешен сервис ли е или сервиращия губи точката?

Решение: Това е погрешен сервис, защото ракетата е докоснала мрежата, след като топката не е била в игра.

Трети случай:При изпълнение на сервис при мач по двойки, партньорът на посрещащия играч докосва мрежата преди топката да е попаднала извън очертанията на полето за сервиране. Какво е правилното решение в този случай?

Решение: Двойката играчи, които посрещат сервиса, губят точката, защото единия от тях е докоснал мрежата докато топката е била в игра.

Четвърти случай:Губи ли играчът точката, ако той пресече мисленото продължение на мрежата преди или след удара по топката?

Решение: И в двата случая играчът не губи точката, ако не докосва очертанията на корта на неговия противник.

Пети случай:Разрешено ли е на играч да прескочи през мрежата в частта на корта на неговия противник, докато топката е в игра?

Решение: Не. Играчът губи точката. Шести случай:Играчът не може да достигне топката и затова хвърля своята ракета, която удря топката и заедно с нея попада в очертанията на корта на неговия противник, който не успява да достигне топката. Кой играч печели точката?

Решение: Играчът, който е хвърлил своята ракета по топката губи точката.

Седми случай:При изпълнение на сервис топката докосва посрещащия играч или при игра на двойки – партньора на посрещащия играч, преди да е докоснала корта. Кой печели точката?

Решение: Сервиращият играч печели точката, освен ако изпълнения сервис не трябва да се преиграе.

Осми случай:Играчът, който е застанал извън очертанията на корта, хваща топката с ръка или я удря с ракетата, докато тя е във въздуха, след което претендира, че печели точката, тъй като топката със сигурност е излизала извън очертанията на корта. какво е правилното решение?

Решение: Играчът губи точката, освен ако върнатата от него топка не е попаднала в очертанията на корта, при което играта продължава.

25. Добро връщане Връщането е добро, когато: а/ топката докосне мрежата, основните/допълнителни колчета, металното въже или лентите на мрежата, премине над тях и попадне в очертанията на другата половина на корта, освен в случаите посочени в Правило 2 и Правило 24 г;

б/ топката, която е в игра, попадне в очертанията на корта и отскачайки се върне в другата половина на корта, играчът може да се протегне над мрежата и да удари топката в същата половина на корта, стига да не наруши Правило 24; в/ топката е върната извън основните колчета на мрежата, над или под горната им част, дори в случаите, когато топката ги докосва, при условие, че след това топката попада в очертанията на коректната половина на корта, освен в случаите, които са посочени в Правило 2 и Правило 24 г;

г/ топката премине под кабела за закачане на мрежата и между основното и прилежащото му допълнително колче, без да докосва мрежата, металния кабел или основното колче, след което попадне в очертанията на коректната половина на корта;

д/ ракетата на играча премине над мрежата след удара по топката в собствената половина на корта и топката попадне в очертанията на половината на противника му;

е/ играчът изиграе топката по време на разиграване, която удря друга топка, в очертанията на противниковата половина на корта.

Първи случай:Играчът връща топка, която се удря в допълнителното колче и след това попада в очертанията на корта на неговия противник. Това добро връщане ли е?

Решение: Да. Това е добро връщане. Ако топката е докоснала допълнителното колче, след изпълнението на сервис, това е погрешен сервис.

Втори случай:Топката, която е в игра удря друга топка, която е в очертанията на корта. Какво е правилното решение?

Решение: Играта продължава, освен ако не е ясно коя от двете топки е в игра. В този случай точката трябва да се преиграе.

26. Възпрепястване на играч Ако играчът е бил възпрепятстван да изиграе топката с умишлени действия на неговия противник, то той печели точката.

Ако играчът е бил възпрепятстван да изиграе топката както от неумишлени действия на неговия противник/противници, така и от външни фактори, които са извън неговия контрол (с изключение на постоянно съоръжение), точката трябва да се преиграе.

Първи случай:Счита ли се неумишления двоен удар с ракета по топката за възпрепятстване?

Решение: Не се счита. Вижте също правило 24 д Втори случай:Играчът претендира, че е спрял играта защото е мислел, че на неговия противник му е било попречено. Това възпрепятстване ли е?

Решение: Не, играчът губи точката. Трети случай:Топката, която е в игра, удря птица прелитаща над корта. Това възпрепятстване ли е?

Решение: Да, точката трябва да бъде преиграна. Четвърти случай:При изиграване на топката, играчът е бил възпрепятстван от топка или друг предмет, който се е намирал на неговата половина на корта, преди разиграването да започне. Това възпрепятстване ли е?

Решение: Не. Пети случай:Къде в корта, при игра по двойки, е разрешено да застават партньорите на посрещащия и сервиращия играч?

Решение: Партньорите на посрещащия и сервиращия играч могат да застанат на всяко едно място в тяхната страна на мрежата във или вън от очертанията на корта. Ако играч пречи на противника си, се прилага правилото за възпрепятстване.

27. Коригиране на грешки Като общо правило при установяване на грешка, засягаща Правилата по тенис е, че всички изиграни до този момент точки се запазват. Установените грешки могат да бъдат коригирани по следния начин:

а/ ако по време на стандартен или тай-брейк гейм, играчът е сервирал от погрешна половина на корта, то това трябва да се коригира незабавно, след като грешката е констатирана играчът трябва да сервира от правилната половина, съотвестваща на резултата до момента. Изпълнен погрешен сервис преди да се установи грешката, остава в сила.

б/ ако по време на стандартен или тай-брейк гейм, играчите са се намирали на погрешната основна линия, то това трябва да се коригира незабавно, след като се установи грешката и сервиращият играч трябва да сервира от правилната страна, според резултата до момента.

в/ ако по време на стандартен гейм, играчът сервира извън реда си, то това трябва да се коригира незабвано след като се установи допуснатата грешка. Ако обаче гейма е завършил преди да се открие грешката, то реда за сервиране ще се запази, така както е бил променен.

Грешка при сервирането, допусната преди да се открие погрешния ред на сервиране, не се зачита.

На двойки, ако единият партньор сервира, когато не му е реда, погрешното сервиране, преди да се открие грешката, се зачита.

г/ ако играчът сервира по време на тай-брейк гейм, когато не му е ред, и това се установи след като са изиграни четен брой точки, то грешката в реда на сервиране се коригира незабавно.

Ако грешката в реда на сервиране се установи след като са изиграни нечетен брой точки, реда на сервиране се запазва както е променен.

Грешка при сервирането, допусната преди да се открие погрешния ред на сервиране, не се зачита.

На двойки, ако единият партньор сервира, когато не му е реда, погрешното сервиране, преди да се открие грешката, се зачита.

д/ на двойки, по време на стандартен или тай-брейк гейм, ако се установи, че играчите, които посрещат са си разменили местата, то тази промяна се запазва до завършване на гейма. При следващия гейм в сета, в който същите играчи ще посрещат, те трябва да направят това, съгласно първоначалния ред.

е/ ако започне тай-брейк гейм при резултат 6 на 6 гейма, при положение, че предварително е договорено да се играе до два стандартни гейма разлика и е изиграна само една точка, то грешката незабавно се коригира. Ако, обаче

грешката е открита след като е започнала и втората точка, то сета ще се доиграе като „тай-брейк сет”.

ж/ ако започне стандартен гейм при резултат 6 на 6 гейма, при положение, че предварително е договорено да се играе „тай-брейк сет” и е изиграна само една точка, то грешката незабавно се коригира, и играта се доиграва като „тай- брейк сет”. Ако грешката е открита след като е започнала и втората точка, то играта ще продължи като „сет с предимство”, а „тай-брейк сет” ще бъде бъде изигран ако всички спечелят по 8 гейма (или резултатът се изравни при друг по- голям четен брой геймове).

з/ Ако се допусне грешка в „сет с предимство” или „тай-брейк сет”, когато е договорено мачът да завърши с тай-брейк, грешката се коригира незабавно, ако е изиграна една точка. Ако грешката се открива, след като е започнала втората точка, сетът ще продължи докато играчът или двойката спечели три гейма (с това и сета), а когато всички спечелят по два гейма ще се изиграе тай-брейк мач. Когато грешката се открие след като е започнала втората точка на петия гейм, сетът ще продължи като „тай-брейк сет”.(Виж приложение 4)

и/ ако топките не са сменени в определената последователност, грешката ще бъде коригирана, когато отново дойде ред да сервира играчът/двойката, който е трябвало да сервира с нови топки. След това се запазва определената първоначална последователност за смяна на топките.

Топките не могат да бъдат сменени след започване на гейма.

28. Функции и отговорности на официалните лица Роля и отговорностите на официалните лица, за мачовете, където има назначени такива, са дадени в Приложение 5.

29. Непрекъсната игра Като общо правило играта трябва да бъде непрекъсната от момента, в който започне (след изпълнение на първия сервис) до завършването й.

а/ разрешеното прекъсване между между две точки е 20 секунди. Когато играчите сменят полетата си, максимално са позволени 90 сек. След първия гейм на всеки сет и по време на тай-брейк гейм, играта е непрекъсната и играчите сменят полетата си без почивка.

След края на всеки сет, максимално разрешената почивка е 120 сек. Посочените по-горе интервали започват да текат от момента на приключване на топката до изпълнението на сервиса за следващата точка.

Организаторите на турнирите могат да поискат от международната тенис федарация удължаване на почивките от 90 сек при смяна на полетата и от 120 сек. при завършване на сет.

б/ ако по независещи от играча причини, неговите дрехи, обувки или друга необходима екипировка (без ракетата му), се повреди или се наложи да бъде сменена, на играча може да бъде позволено достатъчно допълнително време за да реши проблема.

в/ на играча не се разрешава допълнително време за възстановяване на физическото му състояние. В случай, че играчът има здравословен проблем,

може да му бъде разрешено да ползва до три минути допълнително за да се реши проблема.

Могат да се ползва ограничен брой прекъсвания за тоалетна или подмяна на екипировка, но това трябва да е оповестено преди състезанието.

г/ организаторите на състезанието могат да позволяват максимум 10 минути почивка на играчите, когато това се обяви преди състезанието. Тези почивки могат да се ползват след приключване на третия сет в мач 3 от 5 сета и след втория сет при мач в 2 от 3 сета.

д/ максимално разрешеното време за разгряване на състезателите не трябва да надвишава 5 мин., освен ако организаторите не са взели друго решение.

30. Треньорски указания Треньорски укзазания се счита предаването на информация, съвет или инструкция от всякакъв вид, чрез говорене или показване.

При провеждане на отборни състезания, при които капитана стои на корта, той има право да дава указания на играча(ите) само по време на почивката, при смяна на полетата или след завършване на сета. Това не се разрешава при смяна на полетата след първия гейм и по време на тай-брейк гейм.

Във всички други мачове, даване на треньорски указания не е разрешено. Първи случай: Позволено ли е на състезателя да се дава указания, ако се ползват дискретни начини за това?

Решение: Не. Втори случай: Има ли право играчът да получава треньорски указания, ако мачът е отложен? Решение: Да.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Задължения на официалните лица

Главния съдия е последна инстанция по всички въпроси свързани с правилата по тенис и неговото решение е окончателно.

В мачовете, за които има назначени съдии на стол, неговите отсъждания по всички въпроси от фактическо естество са окончателни.

Играчите могат да извикат главния съдия, ако не са съгласни с отсъжданията на съдията на стол по отношение на правилата по тенис.

Когато на корта има съдии на лентите и на мрежата, те правят всички отсъждания (включително и грешка на краката) за съответната линия или мрежа. Съдията на стол има право да ги коригира, ако са допуснали очевидна грешка. Ако няма такива съдии, съдията на стол е отговорен за всички отсъждания.

Когато съдия на линия не може да направи отсъждане, той веднага трябва да сигнализира на съдията на стол, който да направи отсъждане. В горния случай

или когато няма съдии на линиите и съдията на стол не може да вземе решение от фактическо естество, то точката трябва да се преиграе.

Когато при отборни срещи главния съдия седи на корта, той е последна инстанция също и за решенията от фактическо естество.

Съдията на стол може да спре или да отложи по всяко време провеждането на даден мач, когато смята, че това е необходимо и уместно.

Главният съдия, също има право да прекъсне или отложи играта поради смрачаване, метеорологични условия или влошено състояние на настилката на корта. Когато играта е отложена поради смрачаване, то това се прави след приключване на сет или изиграване на четен брой геймове. След прекъсване на играта, резултатът от мача и разположението на корта на играчите се запазва, когато мача продължи.

Съдията на стол и главният съдия трябва да взимат решенията относно непрекъснатостта на мача, треньорските указания и прилагането на правилата от Кодекса на поведение на играчите.

Първи случай: След коригиране на отсъждане, съдията на стол обявява изпълнение на първи сервис, но посрещащия претендира, че трябва да се изпълни втори сервис. В този случай, може ли играч да потърси арбитраж от главния съдия?

Решение:Да. Съдията на стол първи обявява своето решение по въпросите, отнасящи се до тълкуване на Правилата по тенис. В случай, че играч не е съгласен с неговото решение, може да се извика главния съдия, чието решение ще бъде окончателно.

Втори случай: Обявена е топка аут, но играчът твърди, че е попаднала в корта. Може ли главния съдия да бъде повикан да вземе решение?

Решение: Не. Съдията на стол взема окончателни решения по въпросите от фактическо ествство.(по въпроси свързани с това, какво всъщност се е случило по време на даден случай)

Трети случай: Позволено ли е съдията на стол да отмени решение на съдия на линията, след завършване на точката, при положение, че е видял очевидна грешка на съдията на линия по време на разиграването?

Решение:Не. Съдията на стол може да направи такава корекция, само незабавно след като грешката е допусната.

Четвърти случай: Съдията на линия отсъжда аут, но играчът спори, че топката е била в корта. Позволено ли е на съдията на стол да отмени решението на съдията на линия?

Решение: Не. Съдията на стол не трябва никога да отмени решение на съдията на линия, след протест или молба на играча.

Пети случай: Съдията на линия отсъжда аут. Съдията на стол не е могъл да види добре топката, но мисли, че тя е била в корта. Може ли в този случай съдията на стол да отмени решението на съдията на линия?

Решение: Не. Съдията на стол може да отмени решение на съдията на линия, само ако е сигурен, че той е допуснал грешка.

Шести случай: Позволено ли е съдията на линия да промени решението си, след като съдията на стол е обявил резултата?

Решение: Да. Ако съдията на линия разбере, че е допуснал грешка, той може веднага да се коригира, но не може да направи това в резултат на протест или молба на играч.

Седми случай: Когато съдия на стол или на линия обяви” аут”, а след това коригира решението си „добра”, какво е правилното решение?

Решение: Съдията на стол трябва да прецени дали отсъждането „аут” е попречило на някой от играчите. Ако това е така, точката се преиграва. Ако не е попречило на никой това отсъждане, точката се печели от играчът, който е ударил топката.

Осми случай: Топката, след като е отскочила от корта се връща в другото поле и играчът, който трябва да я удари се опитва да направи това в полето на противника. Противникът му пречи да нанесе удар. Какво е правилното решение?

Решение: Съдията на стол трябва да прецени, ако възпрепятстването е умишлено да присъди точката в полза на играча, на когото е препречено. Ако прецени, че препречването е неумишлено, точката трябва да се преиграе.

Кодекс на поведение

1. Общи разпоредби За да се гарантират открити и разумни норми на поведение на играчите и организаторите на турнирите, както и да защити правата на всеки един от тях, както и правата на публиката и тениса, Международната тенис федерация разпространи този кодекс на поведение.

Всеки играч е длъжен да има професионално поведение, както по време на провеждане на мач, така и на територията на клуба, където се провежда състезанието.

Главният съдия е последната инстанция по интерпретиране на всички въпроси, отнасящи се до Правилата по тенис, Кодекса на поведение, турнирните правила, както и за всички други въпроси възникнали по време на състезанието, които изискват незабавно решение.

2. Точност Мачовете трябва да следват един след друг без забавяне в съотвествие с обявената за деня програма. Програмата, на мачовете за деня, трябва да бъде поставена на предварително определено за това място от главния съдия.

Главният съдия, преди да започне състезанието, трябва да обяви официалния часовник, по който ще се изпълнява програмата. Мачовете могат да се обявяват, като се ползват за това различни технически средства. Играчите трябва незабавно да са готови за игра, след като се обяви мача им.

Всеки играч, който не започне мача си до 15 мин. след обявяването му, ще бъде наказан и отстранен от по-нататъшно участие в състезанието, освен ако главният съдия по своя преценка, след като се е запознал с причините за закъснението, не вземе друго решение.

3. Облекло и екипировка Всеки играч трябва да има професионално отношение към своето облекло и да се явява на мача си с чисто и подходящо облекло.

По време на мача (включително и по време на разгрявката) играчът не може да използва потници, обикновени фланелки, ризи или шорти.

При мач по двойки играчите от един отбор трябва да бъдат облечени със сходни

екипи(това изискване не се отнася за жените). По време на мач, пресконференция и официална церемония играчите могат да ползват облекло или екипировка върху които са разположени знаци и надписи по следния начин:

3.1. Блуза, пуловер или яке - ръкави – един търговски надпис с рекламна цел на всеки ръкав, който да не надвишава 19,5 кв.см., един знак на фирмата производител на облеклото на всеки ръкав, който да не надвишава 52 кв.см., а ако в тези 52 кв.см. има надпис, то той не трябва да бъде повече от 26 кв.см.;

- лицева страна, гръд яка – общо два знака на на фирмата производител на облеклото, всяко едно от които да не надвишава 13 кв.см. или едно, което да не надвишава 26 кв.см.;

- облекло без ръкави (женски тенис) – ако облеклото няма ръкави, двата търговски надписа с рекламна цел, които са разрешени на дрехите с ръкави, могат да бъдат поставяни отпред, но не трябва да надвишават 19,5 кв.см.;

- облекло без ръкави (мъжки тенис)- търговски надписи или знака на производителя, които са разрешени на дрехите с ръкави, не могат да се поставят на фланелка без ръкави.

3.2. Къси панталони, поли Разрешени са два знака на фирмата производител на облеклото, всеки от които да не надвишава 13 кв.см. или един, който да не надвишава 26 кв.см.

Върху ластичните шорти, които могат да се носят под полите и късите панталони, може да има един знак на фирмата производител на облеклото, който да не надвишава 13 кв.см.

Забележка: Роклята в женския тенис се разглежда като комбинация от пола и блуза.

3.3. Обувки и чорапи Знак на фирмата производител на всяка една обувка или чорап, който да не надвишава 13 кв.см. 3.4. Ракета Стандартен знак на фирмата производител на ракетата и на кордажа. 3.5. Шапка, лента за ръка и лента за глава Разрешен е един знак на фирмата производител, който да не надвишава 13 кв.см.

3.6. Чанти, хавлиени кърпи и друга екипировка Разрешен е един знак на фирмата производител, който да не надвишава 13 кв.см. и два отделни търговски надписи с рекламна цел върху една чанта, всеки един от които да не надвишава 26 кв.см.

3.7. Връхно облекло По време на мач, играчите могат да ползват връхно облекло, ако то е в съотвествие с посочените по-горе изисквания и ако за това е получено разрешение от главния съдия. 3.8. Смяна на облеклото Съдията на стол или главния съдия може да изиска от играч да смени облеклото или екипировката си, ако те не отговарят на изискванията, посочени по-горе.

Отказа на състезателя да изпълни разпорежданията може да доведе до отстраняването му от състезанието и налагане на глоба.

Забележка: Не се разрешава на играч да поставя лепенки върху облеклото си с цел да прикрива нестандартни надписи.

Не се разрешава носенето на облекло, което рекламира друго тенис състезание или друг спорт.

4. Безпричинни закъснения/бавене на играта Играчът трябва да започне мача след изтичане на разгряването и разпореждане на съдията на стол. От този момент нататък, мачът трябва да се провежда без прекъсване и играчът няма право да я забавя по каквато и да е причина.

От момента на завършване на точката до удара по топката при изпълнение на първия сервис на следващата точка, не трябва да изминават повече от 20 сек. Ако първия сервис е погрешен, втория трябва да се изпълни без никакво забавяне.

При смяна на полетата след завършване на съответния гейм, до изпълнение на първия сервис на следващия гейм не трябва да изминават повече от 90 сек. Ако първия сервис е погрешен, втория трябва да се изпълни без никакво забавяне.

След първия гейм на всеки сет и по време на тай-брейк, играчите трябва да сменят полетата си без никакво забавяне.

След завършване на всеки сет, независимо от крайния резултат, до изпълняване на първия сервис на първия гейм на следващия сет, не трябва да изминават повече от 120 сек.

Ако след завършване на сета общия брой на изиграните геймове е четно число, то играчите заменят своите полета след завършване на първия гейм на следващия сет.

Посрещащия играч не трябва да забавя ритъма на сервиране на своя противник повече от разумно допустимото. Той трябва да е готов да посреща, когато противникът му е готов да сервира. При първо нарушение на това правило, провинилият се играч ще бъде наказан с „предупреждение”. а при всяко следващо предупреждение ще получава по една наказателна точка.

Когато има забавяне на играта поради здравословен проблем, отказ за игра или ненавременно завръщане на корта, играчът ще бъде наказан по Точковата наказателна скала (ТНС) – „предупреждение”, „точка”, „гейм” и т.н. Виж т.18.

5. Употреба на неприличн израз Играчът не трябва да употребява неприлични изрази на територията на клуба, където се провежда състезанието. Играчът извършил извършил такова нарушение се наказва. Ако нарушението стане по време на мач (включително по време на разгрявката), играчът се наказва в съотвествие с ТНС.

При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и които биха се отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, се налагат допълнителни наказания.

Под термина „неприличен израз” да се разбира употребата на думи и/или изрази , които са общоизвестни като неприлични или ругатни и които са произнесени достатъчно високо за да бъдат чути от съдията на стол, зрителите, съдиите на линии или подавачит на топки.

6. Употреба на неприлични знаци Играчите нямат право да показват неприлични и обидни знаци от каквото и да е естество на територията на клуба, където се провежда състезанието. Играчът извършил такова нарушение се наказва. Ако нарушението стане по време на мач (включително по време на разгрявката), играчът се наказва в съответсвие с ТНС.

При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и които биха се отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, се налагат допълнителни наказания.

Под термина „неприлични знаци” да се разбират такива действия на играчите с ръце, ракета или топка, които общоприето са неприлични.

7. Устна обида По което и да е време, играчите не трябва да отправят устни обиди към официално лице, противник, зрител или друго лице на територията на клуба, където се провежда състезанието. Играчът, който извърши такова провинение ще бъде наказан. Ако нарушението бъде извършено по време на мач, (включително по време на разгрявката), играчът се наказва в съотвествие с ТНС.

При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и които биха се отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, се налагат допълнителни наказания.

Под термина „устна обида” ще се разбира отправянето на обидни и оскърбителни думи и изрази към официално лице, противник, зрител или друго лице.

8. Физическа разправа Играчите не трябва, по което и да е време, да извършват физическа разправа с официално лице, противник, зрител или друго лице на територията на клуба, където се провежда състезанието. Играчът, който извърши такова нарушение се наказва. Ако нарушението бъде извършено по време на мач, (включително по време на разгрявката), играчът се наказва в съответствие с ТНС.

При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и които биха се отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, се налагат допълнителни наказания.

Под термина „физическа разправа” ще се разбира недопустим физически контакт с официално лице, противник, зрител или друго лице.

9. Некоректни действия с топка Играчите не трябва със сила, гняв или опасно да удрят, ритат или хвърлят топката в рамките на клуба, където се провежда състезанието (включително и по време на разгрявката). Играчът извършил такова нарушение се наказва. Ако нарушението бъде извършено по време на мач, (включително по време на разгрявката), играчът се наказва в съответствие с ТНС.

При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и които биха се отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, се налагат допълнителни наказания.

Под термина „некоректни действия” с топката ще се разбира умишлено изпращане на топката извън очертанията на корта, където се провежда състезанието, безразсъдно и/или опасно удряне на топката в очертанията на корта или удряне на топката в корта, без съобразяване с евентуалните последици.

10. Некоректни действия с ракета или екипировка Играчите не трябва със сила или гняв да удрят, ритат или хвърлят ракетата си или друга част от екипировката на територията на клуба, където се провежда състезанието. Играчът извършил такова нарушение се наказва. Ако

нарушението бъде извършено по време на мач, (включително по време на разгрявката), играчът се наказва в съотвествие с ТНС.

При обстоятелства, които са скандални, особено оскърбителни и които биха се отразили зле върху имиджа и успешното провеждане на състезанието, се налагат допълнителни наказания.

Под термина „некоректни действия” с ракетата и екипировката ще се разбира

- умишленото повреждане/счупване на ракетата или друга екипировка; - силно удряне по мрежата, корта, съдийския стол или друго постоянно

съоръжение по време на мач, в изблик на ярост или безсилие. 11. Треньорски указания и треньори Играчът няма право да получава треньорски указания по време на мача.

ТОПКАТА

а/ външната повърхност на топката трябва да има еднородно покритие, която е направена от текстил и е с жълт или бял цвят. Ако има някакви шевове, то те трябва да бъдат без бодове. б/ определени са няколко вида топки, които трябва да отговарят на изискванията посочени по-долу в таблицата.

Тип 1 бързо

Тип 2 редно бързи

Тип 3 бавни

За надморск височина над 1219 м. Тегло 56.0 – 59.4

грама

56.0 – 59.4 грама

56.0 – 59.4 грама

56.0 – 59.4 грама Размер 6.54 – 6.86 см. 6.54 – 6.86 см. 7.00 – 7.30 см. 6.54 – 6.86 см. Отскок 135 – 147 см. 135 – 147 см. 135 – 147 см. 122 – 135 см. Деформация при натиск

0.5 – 0.6 см 0.56 – 0.74 см 0.56 – 0.74 см 0.56 – 0.74 см

Деформация при натиск

0.67 – 0.91 0.8 – 1.08 см 0.8 – 1.08 см 0.8 – 1.08 см

Пояснения:

1. Топките от Тип 2 могат да се срещнат в херметизирани и нехерматизирани кутии. Нехерматизираните топки трябва да имат вътрешно налягане не повече от 7 кРа (кило Паскала) и могат да бъдат използвани за места с надморска височина над 1219 м., но ще трябва да бъдат аклиматизирани най-малко 60 дни преди началото на състезанието. 2. Топките от Тип 3 също могат да бъдат използвани в места с голяма

надморска височина над 1219 м и всякакви настилки. 3. Топките за надморска височина над 1219 м са херметизирани и могат да се

ползват само за такива надморски височини. 4. Деформацията е средна стойност от направени единични замервания

направени по всяка от трите вертикални оси. Замерванията не трябва да се отличават помежду си с повече от 0.08 см.

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system